top of page
LC1_edited.jpg

LC1 CHAIR

​LC1 체어

shell.jpg

SHELL CHAIR

쉘 체어

SWAN.jpg

SWAM CHAIR

SWAM 체어

임스_edited.jpg

Eames lounge chair

 임스라운지체어

KUBUS6_edited.jpg

KUBUS ARMCHAIR

쿠부스 암체어

LC3 (4)_edited.jpg

LC3 ARMCHAIR

LC3 암체어

하이백체어 (15)_edited.jpg

HIGH BACK LOUNGE CHAIR

​하이백 라운지 체어

P20171129_125558738_976D5B0A-4247-4751-8

LUKAS

루카스 암체어

바르셀로나데이베드

BARCELONA DAYBED

바르셀로나 데이베드

아일린그레이 데이베드3

EILEEN GRAY DAYBED

아일린그레이 데이베드

SWAN2.jpg

SWAM 2 SEATER

SWAM 2인체어

VRM-007 (14)_edited_edited.jpg

VRM-007 2 SEATER

007 2인소파

KakaoTalk_20210323_111923436.jpg

BK31 3 SEATER

BK31 3인소파

CH103_edited.jpg

CH103 3 SEATER

CH103 3인소파

IMG_3445_edited.jpg

TOGO 3 SEATER 

​토고소파 3인

VRM-262 (15)_edited.jpg

VRM-262

262 4-6인 소파

IMG_8274_edited.jpg

VRM-382

382 코너형 소파

IMG_7725_edited.jpg

WASSILY CHAIR

바실리 체어

P20220210_135636556_BC797B3D-5302-40BB-9017-101D2945AECB_edited.jpg

PETRA LOUNGE CHAIR

페트라 라운지 체어

VRM-007 (2)_edited.jpg

VRM-007

007 암체어

EGG.jpg

EGGG CHAIR

EGGG 체어

DPP_0048_edited.png

LC2 ARMCHAIR

LC2 암체어

fk6710 (6)_edited.jpg

FK67201 ARMCHAIR

FK67201 암체어

알키체어 (6)_edited.jpg

EASY CHAIR

​이지체어

P20171129_123803115_00EF0D71-2487-4319-9

NOAH

노아 암체어

PK80.jpg

BK80 DAYBED

BK80 데이베드

LC3 (8)_edited.jpg

LC3 2 SEATER

LC3 2인

IMG_2388_edited.png

LC2 2 SEATER

LC2 2인체어

VINCENT-3-seater.jpg

VINCENT

빈센트 3인소파

kubus_edited.jpg

KUBUS

쿠부스 3인소파

ch163-2_edited.jpg

CH163 3 SEATER

CH163 3인소파

VRM-032 (1)_edited.jpg

VRM-032

032 4-6인소파

KakaoTalk_Photo_2018-04-16-12-28-30_92_e

VRM-525

525 카우치소파

P20171106_123115106_47B04F04-339C-4394-9

VRM-536

535 코너형 리클라이너소파

pk22-1.jpg

BK22 체어

BK22 체어

FB5F4D28-EC9F-4930-9F6C-30BEC31D7FB2_edited.jpg

BARCELONA CHAIR

​바르셀로나 1인체어 & 스툴

LC4_edited.jpg

LC4 CHAISE CHAIR

LC4 쉐이즈롱 체어

GRASSHOPPER-CHAIR-3.jpg

GRASSHOPPER

그라스호퍼 라운지체어

pk31 1.jpeg

BK31 ARMCHAIR

BK31 암체어

IMG_3443_edited.jpg

TOGO SOFA

토고소파 1인

P20171129_124841495_3DBD02AB-DAD1-4774-A

OLIVER

올리버 암체어

P20171129_125846623_DE4DCD74-29D9-42C4-B

MASON

메이슨 암체어

LC5_edited.jpg

LC5 

LC5 소파베드

바르셀로나체어 2인.jpg

BARCELONA 2 SEATER

바르셀로나 2인체어

IMG_2268_edited.jpg

​TOGO 2 SEATER

​토고소파 2인

lc3

LC3 3 SEATER

LC3 3인소파

LC2_4.jpeg

LC2 3 SEATER

LC2 3인소파

fk6710 (8)_edited.jpg

FK67203 3 SEATER

FK67203 3인소파

VRM-213 (17)_edited.jpg

VRM-213

213 4-6인 소파

P20180411_112236299_B98BD909-F909-4CE7-A

VRM-596

596 리클라이너 소파

bottom of page